حرم فلش - کد وبلاگ ثانیه شمار فلش
ایران بزرگ
 

ایلخانان مغول : 

یکی از نخستین فرامین منگو قاآن پس از به قدرت رسیدن فرستاد هلاکوخان به ایران بود با دو ماموریت ، یکی تصرف قلاع اسماعیلیه و سرکوب این فرقه و دیگری تصرف بغداد و منقرض نمودن خلافت عباسی و هلاکوخان با این دو هدف در سال 651 هجری وارد ایران شد و حکمران قبلی که ارغون نام داشت با دو وزیر دانشمند و برادرش شمس الدین محمد و علاالدین عطاملک جوینی ، به خدمت هلاکو در آمدند . 

هلاکوخان که برادر ناتنی منگو بود از مادری مسیحی زاده شده و بیشتر مورخان تاکید داشته اند با آنکه ظاهراً بودایی بوده اما به مسیحیان تمایل نشان می داده و از این رو هنگام عزیمت به ایران بیشتر افراد اردویش را مردمان طوایف مسیحی کرائیت و نایمان تشکیل می دادند و مجموع سپاه وی را حدود صد و بیست هزار نفر نوشته اند . 

هلاکوخان بدون هیچ تعجیلی به آهستگی از سمت آسیای میانه پیش آمد و وارد ایران شده و دژهای اسماعیلیان را از شرق به غرب یک به یک فتح کرد تا به قلعه الموت رسید و در سال 654 هجری این قلعه مشهور را گشوده و رکن الدین خورشاه آخرین حکمران قدرتمند اسماعیلیان را اسیر کرد . آورده اند که در قلعه الموت یکی از نفیس ترین و کمیاب ترین مجموعه کتاب های آن دوران جهان گردآوری شده بود . هلاکو بخاطر شنیده های فراوان و منفی اش از اسماعیلیان دستور داد کتاب ها را بسوزانند اما عطاملک جوینی از خان مغول استدعا نمود که یک دور کتاب ها را بررسی و فهرست نماید و آنهایی را که نفیس و مفید هستند جدا کند سپس باقی کتاب ها سوزانده شدند . 

گفته شده یکی از دانشمندانی که مقیم قلعه الموت بود خواجه نصیر الدین طوسی منجم و ریاضیدان برجسته بوده که پس از فتح قلعه به خدمت هلاکوخان درآمده و در تحریک خان مغول به قتل خلیفه عباسی هم نقش داشته است زیرا برخی مورخان گفته اند که هلاکوخان تمایلی به کشتن خلیفه عباسی نداشته و بخصوص عده ای در گوش وی می خوانند که ریختن خون خلیفه بسیار بدشگون می باشد اما خواجه نصیرالدین اصرار بر کشتن المستعصم داشت و عاقبت موفق بود! 

فتح بغداد و انقراض دودمان عباسی در سال 656 هجری رخ داد . پس از آن منطقه آذربایجان را به عنوان مقر اصلی اردوی خود انتخاب کرده و راهی فتح شام و مصر شد . در این زمان صلیبیون که بر بخش هایی از فلسطین و لبنان تسلط داشتند از آمدن هلاکوخان استقبال کردند و حتی شایع شد او همان پریستر جان افسانه ای است که از شرق دور آمده! حتی معروف است پس از فتح دمشق هلاکوخان در حالی که در چپ و راستش پادشاهان ارمنستان و اورشلیم (صلیبیون) در حرکت بودند در دمشق رژه رفته و آن روز را یکی از روزهای فراموش نشدنی مسیحیان در طول جنگ های صلیبی دانسته اند هرچند که خوشی ای زودگذر بود!  

خان مغول در تدارک حمله به مصر بود که خبر مرگ منگو را شنید و به تصور آنکه قوریلتای جدیدی تشکیل خواهد شد راه مغولستان را در پیش گرفت و وظیفه حمله به مصر را بر عهده یکی از سرداران مسیحی اش به نام کیتوبوقا گذاشت و این کیتوبوقا چنان متعصب بود که دستور داد تمام مساجد دمشق را به کلیسا تبدیل کنند! اما سپاه او در منطقه عین جالوت فلسطین از نیروهای ممالیک مصر (که به تازگی ایوبیان را سرنگون کرده و به قدرت رسیده بودند) به سختی شکست خورد و حتی از شام هم متواری شده و تا حدود موصل عقب نشستند . این ممالیک با اینکه از نظر سیاسی بسیار ضعیف و بی تجربه بودند و  کودتاهای مکرری که در دربارشان رخ می داد مصر را به تدریج به ویرانی کشاند در زمان خودشان بهترین سپاه جهان را داشتند که ظرف چند سال بعد از نبرد عین جالوت بساط صلیبیون را از سرزمین های اسلامی برچیدند و چند نسل بعد سپاه تیمور لنگ را مغلوب کردند و سال ها بعد از آن در اوج ضعف و کمبود نفرات ، بدون مقاومتی جانانه تسلیم عثمانی نشدند! 

کجا بودیم؟! ... آهان!!! هلاکوخان تازه به مغولستان رسیده بود که متوجه شد نتنها از شورای بزرگ خبری نیست بلکه یکی از رقبایش به دنبال سوءاستفاده از غیبت وی و لشکرکشی به ایران است! برکای پسر جوجی که پس از برادرش باتو پادشاه دشت قبچاق شده بود به سمت ایران در حرکت بود . هلاکو سپاه خود را دو قسمت نمود ، خودش به سرعت به سمت ایران رفت و سپاه دیگر را به فرماندهی پسرش اباقا راهی دشت قبچاق کرد . خان ایران در سال 661 هجری در نزدیکی دربند قفقاز با برکای مصادف شده و او را شکست داد اما سپاه برکای در برگشت به دشت قبچاق سپاه اباقا را که سعی داشت آنها را به تله اندازد مغلوب کرده و از مهلکه گریخت . هلاکو پس از آن در حدود آذربایجان ماند و در تدارک سپاه دیگری بود تا به دشت قبچاق بتازد که در سال 663 هجری و در سن 48 سالگی فوت کرد . 

با اینکه هلاکو شخصاً به تاسیس حکومت مستقل اقدام نکرد اما از آنجا که قوبیلای خان حکم رسمی حکومت او و فرزندانش بر ایران را صادر کرده و عملاً فقط به اداره امور چین می پرداخت ، هلاکو را بانی سلسله ایلخانان مغول می دانند و سایر نواحی هم به همین ترتیب تجزیه شده و امپراتوری مغول از هم پاشید . 

اباقاخان (663 تا 680 هجری) : اباقا در آخرین ماه های زندگی پدرش با شاهزاده خانم مسیحی از امپراتوری روم شرقی ازدواج کرد و از این گرایش فراوان به مسیحیان داشت و چندین بار با فرستادن سپاهیانی به شام سعی کرد جلوی پیروزی های ممالیک مصر بر صلیبیون را بگیرد اما هر بار سپاهیانش بدشت شکست خورده و منهزم می شدند . او جنگ هایی هم با برکای کرد و در ابتدا پیروز بود اما قشون برکای بسیار بزرگتر از سپاه اباقا بود و توانست تا کناره رود ارس پیشروی کند و اگر مرگ ناگهانی او و بازگشت افرادش به دشت قبچاق نبود شاید حکومت نسل هلاکو بر ایران دوامی نمی یافت! 

از سوی دیگر براق نامی از نسل جغتای که سلطان ترکستان و ماورالنهر بود در سال 667 هجری به حدود خراسان لشکر کشید و به تاخت و تاز پرداخت اما انباقا در نبردی سخت و سرنوشت ساز او را در حوالی هرات شکست داده و منهزم کرد و آورده اند براق کمی بعد از بازگشت از خراسان اسلام آورد و درباریانش هم به تبعیت از او مسلمان شدند و آنها اولین گروه از بزرگان مغول بودند که به دین اسلام مشرف گردیدند . 

خاندان جوینی در طول دوران سلطنت اباقا با قدرت و کفایت در دربار سلطان خدمت می کردند و با وجود کارشکنی حسودان تا پس از مرگ اباقا قدرت سیاسی و دیوانی کشور را در دست داشتند . 

احمد تگودار خان (681 تا 683 هجری) : اباقا تمایل داشت پسرش ارغون جانشینش گردد اما طبق قوانین یاسا ، حق جانشینی به ارشد شاهزادگان زنده تعلق داشت و پس از مرگ اباقا ایلخانی به تگودار رسید که مورد حمایت خاندان جوینی بود . تگودار که از مدتها پیش از رسیدن به سلطنت باطنا قبول اسلام کرده بود پس از به قدرت رسیدن مسلمانی اش را علنی کرد و جمعی از مغولان هم به تبعیت از او مسلمان شدند . با این وجود ارغون که حکومت خراسان را در اختیار داشت با تحریک مخالفان خاندان جوینی به دشمنی با تگودار پرداخت . تگودار او را در جنگ شکست داد اما مجازات نکرد و حکومتش بر خراسان را تمدید کرد . پس از آن تگودار یکی از برادرانش را که از ارغون پشتیبانی کرده بود کشت و چون طبق یاسا کشتن شاهزاده مغول بدست اقوام خودش ممنوع بود ارغون این را بهانه قرار داده و به تحریک پنهانی اطرافیان تگودار پرداخت تا عاقبت آنها شبانه و هنگامی که تگودار مست بود به اردویش ریختند . سپهسالار تگودار دلاورانه جنگید و راهی برای فرار خان و خواجه شمس الدین جوینی وزیر باز کرد و خودش کشته شد اما کمی بعد طرفداران ارغون تگودار و خواجه را یافته و به دستور او کشتند و خاندان جوینی هم در این تغییر و تحول از قدرت پایین کشیده شدند . 

ارغون خان (683 تا 690 هجری) : ارغون برخلاف تگودار تمایلی به اسلام نداشت و تا حد ممکن از درباریان مسلمانش کاست . بعد از سرنگون کردن خاندان جوینی ، وزارت وی ابتدا به امیربوقا نامی داده شد که از خائنان اردوی تگودار بود و این امیربوقا آنقدر قدرت گرفت که ایلخان دربرابرش اسمی ظاهری بود! لیکن طبیبی یهودی به نام سعدالدوله توانست با زیرکی کم کم پیش ارغون محبوبیتی یابد و امیر بوقا را حذف و به قتل رساند . سعدالدوله در ایام کوتاه صدارتش همه مناسب دولتی را به مسیحیان و یهودیان داد و حتی حکمی از ارغون گرفت برای لشکرکشی به حجاز و تبدیل کعبه به بتخانه! اما طولی نکشید که امرای ارغون کم کم بر او عاصی شده و شش روز قبل از مرگ ایلخان ، سعدالدوله را به قتل رساندند . 

گیخاتو (690 تا 694 هجری) : معروف است که گیخاتو بسیار دست و دلباز بود و در حاتم بخشی و ولخرجی چنان افراط نمود که یک دینار در خزانه ایلخانی باقی نماند! به پیشنهاد درباریان تصمیم گرفتند به سبک حکومت چین پول کاغذی چاپ و ترویج کنند اما بازاریان شهرها به مخالفت برخواسته و دکان ها را تعطیل کردند و کشور در آستانه شورش و انقلاب قرار گرفت و گیخاتو مجبور به لغو این طرح شد! 

گیخاتو مردی فاسد و فاسق بود و مرتباً به نوامیس مردم و درباریان دست درازی می کرد از این رو گروهی از سرداران و درباریان به رهبری بایدو شورش کرده و گیخاتو را به قتل رساندند . اما حکومت بایدو هم دوامی نیافت زیرا غازان خان حاکم خراسان که با تلاش های سردارش امیر نوروز با جمع کثیری از اصحابش به اسلام گرویده بود بر علیه بایدو شورید و او را مغول نموده ، خود بر تخت ایلخانی تکیه زد و از این زمان به بعد عموم مغول در ایران مسلمان شدند . 

محمود غازان (694 تا 703 هجری) : غازان با آنکه تازه مسلمان بود و در میان تازه مسلمانان معمولاً تعصب و خشونت نسبت به ادیان دیگر معمول نیست ، اما نسبت به غیر مسلمانان شدت عمل در پیش گرفت ، کلیساها و کنیسه ها و آتشکده ها و بتخانه ها را ویران کرد و مغولان بودایی را که حاضر به قبول اسلام نشده بودند بشدت تنبیه نمود . در دوران حکومت غازان کشمکش و جنگ قدرت بین درباریان هم بسیار شدت بود و افراد زیادی از جمله امیر نوروز در این میان قربانی شدند . غازان جنگ هایی هم با ممالیک مصر داشت اما همچون گذشتگان توفیق چندانی در برابر آنها نداشت . وی همچنین مجموعه قوانینی جایگزین یاسای چنگیز نمود تا با شرع اسلام هماهنگ باشد که به یاسای غازانی معروف شدند . 

محمد خدابنده اولجایتو (703 تا 716 هجری) : مطالب درباره سلطان محمد خدابنده اولجایتو بسیار ضد و نقیض است! می دانیم که او بر اثر معاشرت با علامه حلی شیعه شده بود ، از این رو مورخان شیعه در وصف خوبی ها و ثمرات نیک وی بسیار نوشته اند و از آن سو مورخان سنی مذهب تا توانسته اند نقاط ضعف و اعمال نادرست را راست یا دروغ به وی نسبت داده اند! البته می دانیم که سلطان محمد خدابنده برخلاف برادرش غازان ، در مذهب تعصب نداشت و زمانی هم که شیعه شده بود چون هنوز در بسیاری از بلاد ایران اکثریت با اهل تسنن بود با آنها مدارا کرده و اجازه می داد به نام خلفا خطبه بخوانند . دو کار مهم که در دوره سلطان محمد خدابنده به انجام رسید یکی بنای شهر و گنبد سلطانیه بود که پس از مرگ در زیر همان گنبد دفن شد و دیگری فتح گیلان ، زیرا گیلان تنها بخش از خاک ایران بود که تا آن زمان در برابر هجوم مغول مقاومت کرده بود . اولجایتو ابتدا سفرایی نزد امرای محلی گیلان فرستاد و آنها را به اطاعت فراخواند . جمیع امرا هدایایی نزد سلطان فرستاده و سروری وی را قبول کردند اما کمی بعد شایع شد که تعدادی از سرداران سپاه مغول چشم طمع به تصرف اراضی حاصلخیز گیلان دوخته اند از این رو امرای این خطه شورش کردند ، سلطان مغول هم از چهار سو لشکریانی به آن سامان فرستاد که هرچند با مشقت و تلفات فراوان ، گیلان را فتح کردند ، اما اولجایتو امرایی را که تسلیم شدند بخشید و به شرط اطاعت بر سر املاکشان باقی گذاشت . 

ابوسعید بهادرخان (716 تا 736 هجری) : ابوسعید با آنکه به شهادت مورخان سلطانی کریم و رشید و علم دوست بود ، از سیاست بهره چندانی نداشت و از این رو جناح های مختلف درباریان که در عهد اولجایتو مهار شده بودند بار دیگر به جان هم افتادند و بسیاری از درباریان و سرداران لایق از جمله دانشمند بزرگ خواجه رشید الدین فضل الله همدانی به قتل رسیدند . با این اوضاع و احوال پس از مرگ ابوسعید که فرزندی هم نداشت ، ممالک ایلخانی دچار ضعف و انحطاط فوری شد و با اینکه درباریان سعی کردند با به تخت نشاندن تعدادی از شاهزادگان مغول اوضاع را دوباره سامان دهند مملکت ظرف چند سال تجزیه گردید و ابوسعید رسماً آخرین ایلخان مغول لقب گرفت . آخرین اسمی که از ایلخانیان در تاریخ مانده سکه هایی است که در سال 756 هجری به نام ایلخانی ملقب به انوشیروان عادل!!! ضرب شده که هویتش چندان مشخص نیست اما پس از آن هیچ اثری از ایلخانیان در تاریخ دیده نمی شود! 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۴ساعت 21:13  توسط امین  | 
 
با عرض سلام مجدد .

تیم ملی بسکتبال کشورمان با شکست ژاپن به مقام سوم مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا (یا به قول گزارشگران تلوزیون جام ملت های آسیا!) دست یافت اما از راهیابی مستقیم به المپیک 2016 ریودوژانیرو باز ماند و حال باید شانس اش را در مسابقات انتخابی بین قاره ای بیازماید که به مراتب دشوار تر از قهرمانی آسیا می باشد!

تیم طلایی بسکتبال کشورمان با سابقه حضور در المپیک 2008 ، جام های جهانی 2010 و 2014 ، اولی آسیا در سال های 2007 ، 2009 و 2013 ، قهرمانی کاپ آسیا در سال های 2012 و 2014 و کسب دو عنوان سومی بازی های آسیایی 2006 و 2010 و نایب قهرمانی بازی های آسیایی 2014 ، تقریباً به تمام افتخاراتی که به دنبالش بوده رسیده (بجز قهرمانی در بازی های آسیایی) و عدم راهیابی به المپیک 2016 ریودوژانیرو چیزی از ارزش های این تیم کم نمی کند . با این وجود عملکرد بیشتر تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا امسال نشان داد که آینده بسکتبال ایران برای ماندن در سطح اول آسیا بشدت در خطر است . چین ، ژاپن ، فیلیپین ، کره جنوبی ، هند ، لبنان و حتی فلسطین در بسکتبال سرمایه گذاری زیادی کرده اند و دیگر به ایران اجازه نخواهند داد مدعی اول و بی چون و چرای قهرمانی در قاره کهن باشد ، در حالی که بیشتر بازیکنان کلیدی ایران از سن 30 سالگی گذشته اند و بعید است بتوانند تا بازی های آسیایی 2019 و المپیک 2020 ، آمادگی خود را برای باقی ماندن در ترکیب تیم ملی حفظ کنند و پشتوانه سازی هم که برای این تیم انجام گرفته چندان مایه امیدواری نمی باشد!

به هر حال ، تیم ایران هنوز شانس حضور در بازی های انتخابی بین قاره ای را دارد و امیدوارم حتی اگر به سهمیه هم نرسیدند با افتخار این مسابقات را پشت سر بگذارند .

مسابقات انتخابی بین قاره ای در سه گروه شش تیمی برگزار خواهد شد و از هر گروه تیم نخست به المپیک 2016 ریودوژانیرو راه خواهد یافت . تاکنون حضور تیم های برزیل (میزبان) ، آمریکا (قهرمان جام جهانی) ، استرالیا (قهرمان اقیانوسیه) ، نیجریه (قهرمان آفریقا) ، ونزوئلا و آرژانتین (قهرمان و نایب قهرمان آمریکا) ، اسپانیا و لیتوانی (قهرمان و نایب قهرمان اروپا) و چین (قهرمان آسیا) ، در المپیک ریو قطعی شده . حضور تیم های (اعداد داخل پرانتز رنکینگ جهانی کشورها می باشد) فرانسه (5) ، صربستان (7) ، یونان (10) ، پورتوریکو (15) ، آنگولا (16) ، ایران (17) ، مکزیک (19) ، زلاندنو (21) ، تونس (23) ، کانادا (25) ، سنگال (30) ، فیلیپین (31) ، ایتالیا (36) ، ژاپن (47) و جمهوری چک (49) هم در مسابقات انتخابی بین قاره ای حتمی شده و تعیین سه تیم میزبان گروه ها و گروه بندی در ماه نوامبر انجام خواهد گرفت و به احتمال زیاد میزبانی به تیم های روسیه (6) ، ترکیه (8) و کرواسی (12) داده خواهد شد که با وجود رنکینگ بالا تاکنون موفق به کسب سهمیه نشده اند!!!

مسابقات انتخابی بین قاره ای جولای 2016 (یک ماه قبل از المپیک) برگزار خواهد شد . 
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۴ساعت 11:14  توسط امین  | 
 

با عرض سلام مجدد .

دوستان عزیز ، ظاهراً به دلایل نامشخصی بخش سوم مطالب "المپیک 2016 ریودوژانیرو" حذف شده است! بنده سعی می کنم یک بار دیگر از انتهای قسمت دوم شروع کنم و ادامه دهم اما از آنجا که از تکراری نوشتن خوشم نمی آید انتظار نداشته باشید به خوشمزگی بار قبل باشد!!!   

جودو : 

هرچقدر مسئولان کمیته بین المللی المپیک برای سایر رشته های رزمی سختگیری می کنند ، حسابی هوای جودو را دارند! جودو در چهارده وزن (هفت وزن برای مردان و هفت وزن برای بانوان) برگزار می شود و نسبت به مسابقات جهانی و آسیایی فقط دو ماده وزن آزاد و تیمی را ندارد .  

فعلاً در هر وزن مردان 32 ورزشکار حضور خواهند داشت که تقسیم بندی سهمیه ها به این شکل است : یک سهمیه در هر وزن به برزیل میزبان ، 22 سهمیه در هر وزن براساس امتیازات کسب شده در مسابقات معتبر بین المللی و جهانی طی دو سال گذشته و ماه های آینده (که روز 30 می 2016 اعلام خواهند شد) ، دو سهمیه اختصاصی قاره اروپا ، دو سهمیه اختصاصی قاره آفریقا ، دو سهمیه اختصاصی قاره آمریکا ، دو سهمیه اختصاصی اقیانوسیه . البته احتمال دارد سهمیه آزادی در هر وزن برای کشورهایی که خواهان توسعه ورزش جودو هستند اختصاص یابد اما هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده است . 

در بخش بانوان هم تقسیم بندی سهمیه ها به همین شکل است با این تفاوت که سهمیه های امتیازی فدراسیون جهانی برای اوزان بانوان 14 سهمیه است و مجموع شرکت کنندگان در هر وزن فعلاً 24 نفر است . 

تاکنون 52 کشور از مسابقات جودو المپیک مدال کسب کرده اند اما متاسفانه نام ایران با وجود سابقه نسبتاً خوبی که در این رشته دارد بین این 52 کشور دیده نمی شود! تیم طلایی جودو ایران در المپیک های سیدنی ، آتن و پکن فرصت کسب مدال داشت اما این فرصت ها از دست رفتند و در حال حاضر جودو ایران بشدت دچار افت شده است! با اینکه پیشبینی می شود یکی ، دو سهمیه در این رشته کسب شود اما خیلی بعید است با شرایط فعلی جودو ایران شانسی برای کسب مدال در المپیک 2016 داشته باشد . 

پنچ گانه مدرن : 

پنچ گانه مدرن که شامل پنج ماده شمشیربازی اپه ، تیراندازی با تپانچه بادی ، شنای آزاد 200 متر ، پرش با اسب ، دو صحرانوردی سه کیلومتر می باشد ، در واقع بر خلاف اسمش سابقه بیشتری نسبت به رشته سه گانه دارد! و استفاده از کلمه مدرن برای آن به این دلیل است که با پنج گانه ای که در مسابقات المپیک یونان باستان برگزار می شد اشتباه گرفته نشود . 

این رشته به ورزشکاران دارای هوش و ظرفیت بدنی بالا و همچنین سرمایه گذاری فراوان نیاز دارد تا تجهیزات و شرایط تمرین هر پنج ماده برای شرکت کنندگانش فراهم باشد . از این رو در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و ورزشکاری از ایران در این رشته المپیک حضور نخواهد داشت . 

قایقرانی رویینگ : 

شرایط ایران در قایقرانی رویینگ کاملاً مشابه شرایط در قایقرانی کایاک است . مسابقات انتخابی المپیک این رشته در قاره آسیا 23 تا 25 آوریل 2016 در چئونگجو کره جنوبی برگزار می گردد و پارو زنان ایران شانس بالایی برای کسب سهمیه در این مسابقات دارند . با این وجود مسابقات قایقرانی رویینگ المپیک فقط در مواد سنگین وزن برگزار می شود که کشورهای انگلوساکسون در آنها قوی تر هستند و از این رو قهرمانان سایر کشورها که عمدتاً در مواد سبک وزن تبحر دارند مجبورند به این شکل ناعادلانه در رقابت ها شرکت کنند! 

راگبی هفت نفره : 

مسابقات راگبی در سال های 1900 ، 1908 ، 1920 و 1924 در المپیک برگزار و پس از آن حذف شده بود . کمیته بین المللی المپیک در تلاش برای اضافه کردن دوباره این رشته به بازی های المپیک خیلی دلش می خواست یکی-دو رشته مثل کشتی آزاد را کنار بگذارد اما در نهایت با مقاومت کشورها ، به خواسته واقعی اش نرسید و فقط راگبی را اضافه کرد! که قرار است به شکل استاندارد هفت نفره در المپیک ریو برگزار گردد .

خب ، برخلاف چیزی که در مطلب حذف شده نوشته بودم ، راگبی در ایران هم با اینکه بسیار جوان است ، حضور نسبتاً فعالی دارد! با اینکه راگبی ایران هنوز رسماً فدراسیون ندارد و جزو تیم های مطرح آسیا نیست در مرحله اول مقدماتی المپیک 2016 ریودوژانیرو توانسته با حذف تیم های هند ، ازبکستان ، امارات و لائوس به دور بعد صعود کند . هرچند خیلی بعید است این دور در برابر تیم های قدر آسیا حرفی برای گفتن داشته باشد! این مسابقات 7 و 8 نوامبر در هنگ کنگ برگزار خواهد شد . 

قایقرانی با قایق های بادبانی : 

رشته قایق های بادبانی با توجه به قایق های چند ملیون دلاری مجهز و مخصوصی که احتیاج دارد ، و همچنین سبک این قایق ها که اصولاً با سبک قایق های سنتی ایرانی متفاوت است ، در ایران چندان مورد توجه نبوده است! چند سال قبل سرمایه گذاری در این رشته انجام شد و حتی یکی از ورزشکاران ایران به یک اردوی چند ماهه اروپایی رفت تا با بهترین های این رشته به تمرین و رقابت بپردازد اما عملکرد این ورزشکار در بازی های آسیایی 2014 اصلاً قابل قبول نبود و نشان داد فاصله ایران با کشورهای مدعی در این رشته بسیار زیاد است . بنابراین بعید است که کشور ما فعلاً با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود دارد بطور جدی به این رشته بپردازد . 

تیراندازی : 

در این رشته بانوان تیرانداز ایرانی دو سهمیه از مرحله هفتم مسابقات جام جهانی در ماده تفنگ بادی 10 متر کسب کرده اند و شانس کسب سهمیه های بیشتر از مسابقات قهرمانی آسیا هم وجود دارد . تیرانداران ایرانی (بخصوص بانوان) طی یک دهه گذشته پیشرفت خوبی داشته اند و در مسابقات بازی های آسیایی 2014 هم که یک مدال طلا و دو مدال نقره کسب کردند ، با بی دقتی و بد شانسی چندین مدال دیگر را از دست دادند . در المپیک 2012 لندن هم خانم الهه احمدی تا یک قدمی کسب مدال پیش رفت . با این حساب اگر تیراندازان ایران در مسابقات المپیک 2016 برای اولین بار موفق به کسب مدال شدند نباید چندان تعجب کرد . به هر حال تیراندازی رشته پر مدالی است و با همین روند پیشرفت و سرمایه گذاری که ایران در پیش گرفته اگر 2016 هم به نتیجه نرسیم حتماً در المپیک 2020 مرز کسب مدال المپیکی را پشت سر خواهیم گذاشت . 

تنیس روی میز : 

در المپیک 2012 لندن نوشاد عالمیان عملکرد خوبی داشت و تا مرحله سوم پیش رفت . در بخش بانوان هم نماینده ایران با اینکه همان دور اول حذف شد بازی خوبی انجام داد . حالا هم تیم تنیس روی میز ایران با تمام توان خود را برای کسب دو تا سه سهمیه المپیک آماده می کند ، هرچند این روزها نوشاد با روزهای اوجش فاصله گرفته و نسبت به نیما عالمیان و امید نوروزی در یک سطح قرار گرفته اما به هر حال هر سه نفرشان بازیکنان خوبی هستند که استحقاق قرار گرفتن در بین 86 راکت بدست المپیک را دارند . 

تکواندو : 

باز خدا را شکر که بعد از حدود دو دهه این در و آن در زدن مسئولان فدراسیون جهانی تکواندو ، این رشته از المپیک 2000 سیدنی رسماً به مسابقات اضافه شد و در این چهار دوره هم دست تکواندوکاران ایرانی از مدال کوتاه نمانده است . با این حال باز هم ظلم است که این رشته با اینکه نسبت به جودو زیبا تر و تکنیکی تر است تا این حد توسط کمیته بین المللی المپیک محدود نگه داشته می شود .  

مسابقات تکواندو المپیک برخلاف مسابقات رسمی دیگر این رشته که در هشت وزن آقایان و هشت وزن بانوان برگزار می گردند ، تنها در چهار وزن آقایان و چهار وزن بانوان برگزار می شود و از آن بدتر اینکه هر کشور مجاز است حداکثر چهار نماینده (دو نفر در بخش آقایان و دو نفر در بخش بانوان) راهی المپیک نماید . به این ترتیب شرایط کسب مدال برای کشورهایی مثل ایران و کره جنوبی که به صورت تیمی در مسابقات جهانی مدعی کسب مدال و قهرمانی هستند دشوار می شود و در عوض کشورهایی که متکی به تک ستاره هایشان می باشند شرایط بهتری دارند .  

در هر وزن تکواندو المپیک 16 ورزشکار شرکت می نمایند که تعیین سهمیه این 16 ورزشکار به این شکل است : 6 سهمیه ویژه برای جمع آوری بالاترین امتیازات در مسابقات تعیین شده توسط فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته بین المللی المپیک که برگزیدگان آن در اواخر دسامبر 2015 اعلام می شوند . 2 سهمیه مستقل برای قاره اروپا ، 2 سهمیه مستقل برای قاره آفریقا ، 2 سهمیه مستقل برای قاره آسیا ، یک سهمیه مستقل برای منطقه اقیانوسیه ، دو سهمیه مستقل برای قاره آمریکا و یک سهمیه آزاد . 

دشواری کار برای کشوری مثل ایران جمع آوری امتیازات لازم برای کسب سهمیه نیست چون خیالمان از این بابت راحت است . اما با توجه به تعداد ورزشکاران آماده ای که ایران در این رشته دارد ، انتخاب اینکه کدام یک به المپیک برود قسمت سخت کار است . به عنوان مثال بنده شخصاً معتقدم یکی از سهمیه های مردان ایران باید به فرزان عاشورزاده جوان اختصاص یابد که پدیده جدید تکواندو کشورمان بوده و در سه سال گذشته در هیچ مسابقه بین المللی بازنده نشده است! اما خب ، با تجربه و نگاه محافظه کارانه ای که در فدراسیون وجود دارد این سئوال مطرح است که اگر عاشورزاده را به المپیک فرستادیم و آنجا اسیر تجربه بالای حریفانش شد جواب منتقدان داخلی را چه بدهیم؟! 

تنیس : 

کمیته بین المللی المپیک در ادوار نخست برگزاری ، شدیداً نسبت به آماتور بودن ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات حساس بود و در این خصوص سختگیری می کرد . اما در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی کم کم این سختگیری ها کاهش یافت و پای ورزشکاران حرفه ای هم به المپیک باز شد . اما بدون تردید هیچ رشته ای در المپیک از نظر سطح حرفه ای بودن و درآمد ورزشکاران قابل مقایسه با تنیس نیست! امروزه فقط تنیسورهای سطح اول جهان که هر سال در جام های مختلف مبالغ میلیونی کسب می کنند و دارای بالاترین رنکینگ های جهان هستند شانس کسب سهمیه المپیک را دارند و عملاً تنیسورهای آماتور شانسی برای حضور و درخشش در این مسابقات را ندارند! 

سه گانه : 

سه گانه المپیک که شامل 1.5 کیلومتر شنا ، 40 کیلومتر دوچرخه سواری و 10 کیلومتر دو می باشد ، تقریباً شرایطی مشابه با پنج گانه مدرن دارد با این تفاوت که ورزشکاران این رشته باید از استقامت و قدرت بدنی بالاتری نسبت به ورزشکاران پنج گانه برخوردار باشند . این رشته هم در ایران مقبولیت چندانی ندارد . 

والیبال سالنی : 

بخش بانوان که هیچی! با وجود سرمایه گذاری هایی که در چند سال اخیر انجام شده والیبال بانوان ایران هنوز فاصله زیادی با سطح اول آسیا دارد . اما در بخش آقایان همانطور که در جریان هستید تیم ایران هنوز شانس کسب سهمیه المپیک دارد . تیم ایران با نمایش ضعیفی که در جام جهانی داشت فرصت کسب سهمیه از این مسابقات را از دست داد . اما هنوز می تواند در مسابقات بین قاره ای که می 2016 در ژاپن برگزار خواهد شد کسب سهمیه کند . در آن مسابقات تیم های ایران ، ژاپن ، چین ، استرالیا ، تیم دوم انتخابی آمریکای شمالی ، تیم دوم انتخابی آمریکای جنوبی و تیم های دوم و سوم انتخابی اروپا حضور خواهند داشت . سه تیم برتر مسابقات بعلاوه بهترین تیم آسیایی المپیکی خواهند شد ، یعنی اگر مثلاً ایران جزو سه تیم برتر باشد باز هم از بین سه تیم آسیای دیگر بهترین تیم المپیکی خواهد شد! 

با توجه به اینکه در منطقه آمریکای شمالی ، آمریکا از جام جهانی مجوز المپیک گرفت ، حریف احتمالی ایران از آن قاره یکی از دو تیم کانادا یا کوبا خواهد بود که با توجه به میزبانی کانادا ، احتمال اول شدن این تیم و آمدن کوبا به انتخابی بین قاره ای بیشتر است . در منطقه آمریکای جنوبی هم به احتمال زیاد آرژانتین مقام اول مسابقات را کسب خواهد کرد و باز هم به احتمال زیاد ونزوئلا حریف ایران در مسابقات بین قاره ای خواهد بود . اما پیشبینی اینکه چه تیم هایی از قاره اروپا به این مسابقات خواهند آمد غیرممکن است! 

والیبال ساحلی : 

در هر بخش مسابقات والیبال ساحلی مردان و زنان المپیک 24 تیم شرکت می کنند که کشورهای قدرتمند می توانند تا دو تیم در هر بخش داشته باشند! برزیل میزبان که قدرت اول والیبال ساحلی جهان محسوب می شود غیر از اینکه یکی ، یک سهمیه به عنوان میزبان داشته ، سهمیه قهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان 2015 در هر دو بخش آقایان و بانوان را هم کسب کرده است! 15 سهمیه در هر بخش به تیم هایی که بیشترین امتیازات را در تورنمت های بین المللی تعیین شده کسب کنند اختصاص دارد که والیبال ساحلی بازان ایران هم در این قسمت تلاش داشته اند امتیاز کسب کنند اما امتیازاتی که تاکنون اندوخته اند چندان جالب توجه نبوده بویژه که همین چند ماه قبل در مسابقات ژاپن از رویارویی با تیم رژیم اشغالگر قدس خودداری کرده و حذف شدند . تک سهمیه هایی هم در هر بخش به مسابقات انتخابی قاره های آسیا ، اقیانوسیه ، آفریقا ، اروپا و آمریکا اختصاص داده شده و دو سهمیه باقی مانده از هر بخش هم در مسابقات انتخابی بین قاره ای تعیین تکلیف خواهند شد . به هر حال با اینکه والیبال ساحلی ایران روی کاغذ شانس کسب سهمیه المپیک را دارد خیلی بعید است به این مهم نائل گردد . 

وزنه برداری : 

تیم شش نفره وزنه برداری ایران در المپیک 2012 لندن چهار مدال کسب کرد و دو نفری هم که موفق به کسب مدال نشدند ، یکی سهراب مرادی بود که بخاطر بیماری موفق به کسب مدال نشد و دیگری سعید محمدپور بود که در یکی از بهترین رقابت های ادوار اخیر وزنه برداری در وزن 94 کیلوگرم پنجم شد! و پر واضح است مثل هر موقعیت خوب و استثنائی دیگری که ما ایرانی ها شدیداً مستعد خراب کردنش هستیم! بعد از المپیک بین اعضا تیم ملی و کوروش باقری (سرمربی وقت تیم ملی) دعوای سختی آغاز شد . ورزشکاران به سردستگی بهداد سلیمی می گفتند حالا که در المپیک موفق بوده ایم مربی باید احترام بیشتری به ما بگذارد و مثل ورزشکاران تازه کار با ما برخورد نکند و باقری هم می گفت المپیک تمام شد ، لای پر قو خوابیدن را فراموش کنید و باید برای مسابقات آینده سخت تر تمرین نمایید . رئیس وقت فدراسیون (حسین رضازاده) طرف سرمربی را گرفت و ورزشکاران المپیکی حاضر به شرکت در مسابقات جهانی 2013 نشدند . باقری هم با یک تیم کاملاً جوان و کم تجربه به مسابقات جهانی 2013 ورشو رفت و عنوان سومی جهان را که سال 2011 با تیم المپیکی کسب کرده بود تکرار کرد تا نشان دهد این وسط حق با چه کسی است! و از آنجایی که معمولاً در ورزش ایران حق به حق دار می رسد سال 2014 نه کوروش باقری سرمربی تیم ملی ایران بود نه حسین رضازاده رئیس فدراسیون!!! 

طبق قوانین کمیته بین المللی المپیک تیم ها در بخش مردان حداکثر شش سهمیه می گیرند اما اینکه این شش سهمیه را در کدام وزن های هشت گانه استفاده کنند یا حتی در یک وزن از دو تا سه وزنه بردار استفاده نمایند ، به انتخاب خود تیم هاست . اما نحوه کسب سهمیه ها به این شکل است که امتیازات کسب شده در مسابقات جهانی 2014 و 2015 با یکدیگر جمع شده و شش تیم برتر شش سهمیه کامل می گیرند ، شش تیم بعدی پنج سهمیه و به همین ترتیب به پایین و حداکثر 24 کشور و سه سهمیه .  

تیم ایران در مسابقات جهانی 2014 بدون حضور باقری و رضازاده و با تیمی ترکیبی از المپیک و جهانی 2013 و تازه واردها ، هرچند از نظر کسب مدال (توسط همان دو وزنه بردار المپیکی) نسبتاً موفق تر از تیم 2013 بود اما از نظر امتیازی هفتم! شد و بنابراین خیلی مهم است در مسابقات جهانی 2015 که دو ماه دیگر در هوستون آمریکاست جزو تیم های بالاتر جدول قرار بگیریم تا شانس بدست آوردن شش سهمیه کامل را داشته باشیم . 

کشتی : 

برای راضی نگه داشتن کمیته بین المللی المپیک ، مسئولان کشتی با کمال میل این ننگ را پذیرفته اند که مسابقات کشتی آزاد و کشتی فرنگی مردان در المپیک 2016 از هفت وزن به شش وزن کاهش پیدا کند و در عوض کشتی سخیف بانوان از چهار وزن به شش وزن افزایش یابد! 

از کشتی آزاد خیالمان تقریباً راحت است که پنج سهمیه از مسابقات قهرمانی جهان گرفتند و فقط سهمیه سنگین وزن مانده که آن هم در مسابقات قهرمانی آسیا یا دو مرحله تورنمنت انتخابی تعیین شده کسب خواهد شد . اما در فرنگی تیم ایران از مسابقات جهانی فقط سه سهمیه گرفت و باید تلاش زیادی داشته باشد تا سه سهمیه باقی مانده را هم کسب کند و با ترکیب کامل راهی المپیک شود . 

مطمئناً کشتی ایران چه در آزاد و چه در فرنگی ، پتانسیل کسب چندین مدال را از المپیک دارد اما اینکه مدال ها چه رنگی باشد خیلی مهم است . در آزاد با اینکه در ادوار گذشته همیشه حداقل یک مدال را گرفته ایم اما آخرین باری که موفق به کسب مدال طلا شدیم ، طلای علیرضا دبیر در المپیک 2000 سیدنی بود . در فرنگی تیم ایران در المپیک 2012 لندن گل کاشت و سه مدال طلا کسب کرد . اما همان حکایتی که در وزنه برداری گفتم ، اینجا هم با اندکی تفاوت تکرار شد و اختلافاتی بر سر اینکه سهم چه کسی در این پیروزی بیشتر بوده به وجود آمد و محمد بنا که در آن مقطع همه او را بهترین مربی کشتی جهان می دانستند کنار کشید تا شرایط کشتی فرنگی از آن شرایط آرمانی فاصله بگیرد و به نتایج نسبتاً ضعیف امسال ختم شود . حالا با تصمیم جدید فدراسیون ، محمد بنا یک بار دیگر سرمربی کشتی فرنگی ایران شده است اما دوری دو-سه ساله از تیم و صحنه مسابقات ممکن است روی تفکرات این مربی تاثیر منفی گذاشته باشد! اگر فرنگی کاران در کسب سه سهمیه باقی مانده موفق بودند و دچار دردسر نشدند ، آنوقت می توان به تیم محمد بنا در المپیک 2016 هم امیدوار بود!  

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ مهر۱۳۹۴ساعت 20:37  توسط امین  | 

 

بوکس :  

در این رشته ، ایران تاکنون موفق به کسب یک سهمیه (آن هم از سهمیه های اصلی رنکینگ جهانی که کسب کنندگان آن جزو مدعیان اصلی قهرمانی در وزن خود محسوب می شوند!) توسط احسان روزبهانی در وزن 81 کیلوگرم شده است و احتمال کسب 3 تا 5 سهمیه دیگر هم در مسابقات قاره ای و جهانی آتی وجود دارد . در مجموع رشته بوکس یک رشته پر مدال است و حتی شرکت کنندگان متوسط الحال هم اگر با قرعه مناسبی مواجه شوند شانس رسیدن به نیمه نهایی و کسب مدال برنز را دارند ، به طوری که تاکنون 78 کشور جهان از این رشته در المپیک کسب مدال کرده اند! اما متاسفانه مشتزنان ایرانی با وجود شایستگی فراوان تاکنون موفق به کسب مدال نشده اند! بویژه در المپیک 2012 لندن حداقل دو تن از بوکسورهای ایران (احسان روزبهانی و علی مظاهری) شایستگی و توان کافی و لازم برای کسب مدال را داشتند اما با ناداوری از کسب مدال بازماندند (بویژه ناداوری آشکار علیه مظاهری که تا ابد یکی از خاطرات تلخ ایران از المپیک باقی خواهد ماند) . در همین جا لازم است توضیح دهم که سیستم داوری در رشته بوکس یکی از بدترین ، ضعیف ترین و نفوذپذیرترین سیستم های داوری ورزشی حال حاضر جهان محسوب می شود که اصلاً طراحی شده مطابق با سلیقه و تمایلات نفسانی داوران است! بنابراین بوکسورهای ما هرچقدر هم تمرین کنند و در شرایط بدنی و تکنیکی آرمانی باشند باز هم ممکن است مغلوب ناداوران شوند!  

قایقرانی کانویینگ :  

در بیشتر رشته های قایقرانی ، طی سال های اخیر ورزشکاران ایران در سطح آسیا پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند و این رشته ها در بازی های آسیایی کم کم در حال تبدیل شدن به رشته هایی پر مدال برای ایران هستند . بنابراین دور از انتظار نیست که قایقرانان کانویینگ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 2016 ژاپن که حکم انتخابی المپیک ریو را خواهد داشت موفق به کسب چند سهمیه شوند ، با این حال مدال های المپیکی کانویینگ عمدتاً در انحصار کشورهای اروپایی و آنگلوساکسونهاست و نمی توان به این زودی ها از قایقرانان ایران انتظار مدال المپیک را داشت!  

دوچرخه سواری :  

ایران تاکنون یک سهمیه در بخش جاده کسب کرده و با توجه به اینکه هنوز مراحل کسب سهمیه زیادی باقی مانده است کسب 3 تا 4 سهمیه دیگر از سوی رکابزنان ایران دور از انتظار نیست . البته بود و نبود حضرات در بخش جاده خیلی فرقی نمی کند چون از هشت سهمیه ای که دوچرخه سواران ایران از المپیک 2000 تا 2012 در بخش جاده داشته اند ، فقط در یک مورد موفق به عبور از خط پایان در زمان قانونی مسابقه شده اند! (برخی اصلاً رد نمی شوند و برخی بعد از پایان زمان قانونی مسابقه رد می شوند و رکوردشان محاسبه نمی شود!)  

سوارکاری :  

ایران در دهه نود به لطف یکی دو سوارکار ایرانی الاصل مقیم خارج کشور که دارای رنکینگ بین المللی بودند ، حضور نصف و نیمه ای در مسابقات آسیایی و المپیک داشت . اما در حال حاضر سوارکاری حرفه ای ورزشی در ایران اعتبار و موقعیت چندانی ندارد و بعید است ایران برای فرستادن ورزشکار و اسب برای این رشته به المپیک 2016 که هزینه بالایی دارد تلاشی صورت دهد .  

شمشیربازی :  

در بازی های آسیایی 2014 شمشیربازان ایران یکی-دو چشمه از خودشان نشان دادند و بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که در مسابقات انتخابی قاره ای موفق به کسب سهمیه حداقلی گردند .  

هاکی روی چمن :  

هرچند هاکی روی چمن در ایران طی سال های اخیر پیشرفت خوبی داشته و در مسابقات بین المللی در حال تثبیت جایگاه خود بین متوسط های آسیا است ، اما هنوز راه زیادی در پیش دارد تا بتواند برای کسب سهمیه المپیک مدعی باشد . ضمن اینکه اصلاً سهمیه های المپیک 2016 هم برای رشته های هاکی در حال ته کشیدن است و آنهایی هم که باقی مانده مال آفریقا و اقیانوسیه است نه آسیا! البته به طور کل آسیایی ها در هاکی بشدت افت کرده اند! یک زمانی هند و پاکستان مدعیان اصلی قهرمانی المپیک بودند اما امروز دیگر پاکستان حتی نمی تواند کسب سهمیه کند و هند هم که تنها تیم آسیایی هاکی در ریو خواهد بود از آخرین حضورش بین 4 تیم برتر المپیک بیشتر از 35 سال گذشته است!!!  

فوتبال :  

در فوتبال ، تیم امید ایران روی کاغذ هنوز شانس راهیابی به المپیک را دارد اما جای شما بودم اصلاً رویش حساب نمی کردم!!!   

امیدهای ایران در مرحله مقدماتی انتخابی با تیم های نپال ، فلسطین ، افغانستان و عربستان همگروه بود که در مقایسه با سایر گروه ها ، خیلی ایده آل بود! تیم ایران سه حریف نخست را به راحتی شکست داد و به عربستان باخت و دوم شد . طبق برنامه مسابقات تیم های اول گروه ها مستقیماً به مرحله بعد راه یافته و از بین تیم های دوم گروه های ده گانه هم پنج تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به مرحله بعد صعود می کردند . ایران در تنها گروهی قرار گرفته بود که پنج تیمی بود اما بجز عربستان ، سه تیم دیگر همگی زنگ تفریح بودند بنابراین با اینکه نتیجه ایران برابر نپال در انتخاب بهترین تیم دوم ها لحاظ نشد ، باز هم ایران امتیاز خوبی داشت .   

اما در مرحله نهایی انتخابی که در قالب مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا ، 12 تا 30 ژانویه 2016 در قطر برگزار خواهد شد ، دیگر از این خوش شانسی ها خبری نخواهد بود! این مسابقات هنوز رسماً گروه بندی نشده اما سید بندی مقدماتی تیم ها مشخص شده است ؛ در سید یک قطر ، عراق ، عربستان و اردن قرار دارند ، در سید دو کره جنوبی ، سوریه ، استرالیا و ژاپن ، در سید سه امارات ، ایران ، کره شمالی و ازبکستان و در سید چهار چین ، یمن ، تایلند و ویتنام . بنابراین تیم ایران شانس خیلی کمی دارد که در یک گروه آسان و دلبخواه قرار بگیرد و برای صعود و رسیدن به جواز المپیک باید با تمام وجود مایه بگذارند (توقعی که اصلاً نمی توان از بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران داشت!!!)  

گلف :  

در این رشته که ایران شرکت نخواهد کرد!  

ژیمناستیک :  

در این رشته ژیمناستیک ایران با سطح اول آسیا (که تقریباً همان سطح اول جهان هم هست) فاصله زیادی دارد و نمی توان امیدوار بود که کسب سهمیه نمایند!  

هندبال :  

در این رشته ، تیم ایران در چند سال اخیر جزو خوب های آسیا بوده و دیگر تیمی در این قاره باقی نمانده که طعم شکست از ما را نچشیده باشد . با این حال تیم ملی هندبال ایران همواره جزو تیم های پرحاشیه و پر دردسر بوده که این حواشی روی عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته اند . از طرف دیگر قدرت کشورهای عربی هم در کنفدراسیون هندبال آسیا بسیار زیاد است و تیم ایران همیشه در بازی با تیم های عربی مشکل داوری داشته . اگر این دو فاکتور منفی از عملکرد و نتیجه گیری تیم هندبال ایران خط می خورد ، الان این تیم باید سابقه چند دوره قهرمانی پیاپی در قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی را می داشت!!!  

به هر حال هندبالیست های کشورمان باید در روزهای 14 تا 23 نوامبر 2015 در دوحه قطر برای کسب سهمیه المپیک به مصاف حریفان آسیایی بروند . در گروه یک این مسابقات تیم های بحرین ، کره جنوبی ، کویت ، عراق ، چین و استرالیا قرار دارند و در گروه دوم ایران با عربستان ، عمان ، ژاپن ، ازبکستان و قطر همگروه است . هر دو گروه نسبتاً سخت هستند و نمی توان گفت یکی از دیگری آسان تر است . با این وجود بیشتر تجربه ضربه خوردن از ناداوری را تیم ایران در برابر عربستان و قطر داشته است! و قطری ها هم که به تازگی تجربه شگفت انگیز و دور از انتظار نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی جهان را پشت سر گذاشته اند و روحیه مضاعفی دارند! (و به لطف این نایب قهرمانی شانس حضور در مسابقات انتخابی بین قاره ای را هم خواهند داشت اما خیلی رویش حساب نکنید!!!) از هر گروه دو تیم به نیمه نهایی راه خواهند یافت . تیم اول مسابقات سهمیه مستقیم حضور در المپیک را کسب خواهد کرد و تیم های دوم و سوم راهی رقابت های بین قاره ای خواهند شد .  

ادامه دارد ...  

+ نوشته شده در  شنبه ۴ مهر۱۳۹۴ساعت 13:12  توسط امین  | 
 
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز .  
حدود 11 ماه به برگزاری المپیک تابستانی 2016 ریودوژانیرو برزیل باقی مانده است . همه می دانید مسابقات المپیک مهمترین رویداد ورزشی جهان است که هر چهار سال یکبار برگزار می گردد و حتی ضعیف ترین برنامه ریزان ورزشی در گوشه و کنار جهان هم دیگر از یکسال مانده به مسابقات برنامه ها را مطابق با آن تنظیم می کنند!  
 می خواستم اطلاع رسانی درباره مقدمات مسابقات المپیک را از ابتدای سال آینده شروع کنم! اما خب ، تا آن موقع هزار و یک اتفاق ممکن است بیافتد و بنده هم آدم کم صبری هستم! برای همین مباحث مقدماتی المپیک را از همین حالا شروع می کنیم و از سایر دوستان هم خواهشمندم حتماً در بحث شرکت کنند و فقط خواننده نباشند!  
اما ابتدا دو نکته انتقادی :  
اول - نگاه مسئولان کمیته بین المللی المپیک به این مسابقات یک نگاه کاسب کارانه و منفعت طلبانه است! به این شکل که کمیته بین المللی المپیک معتقد است باید هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یافته و در عوض سودآوری بالا برود! این سیاست باعث شده تا یک سری از رشته های ورزشی که حامی مالی کمتری دارند امکان اضافه شدن به مسابقات المپیک را نداشته باشند و حتی یک سری از رشته هایی که جزو المپیک بوده اند با همین بهانه حذف شوند! به این ترتیب ورزشکاران زیادی در جهان باقی می مانند که با وجود شایستگی فراوان در رشته های ورزشی خود ، در حسرت حضور و کسب مدال المپیک باقی خواهند ماند! به عنوان مثال برای ما ایرانی ها خیلی ناراحت کننده است که رشته هایی مثل کاراته ، ووشو و تیروکمان کامپوند که توان کسب مدال المپیکی در آنها را داریم در این مسابقات غایب هستند و هر زمان هم که در جلسات کمیته بین المللی المپیک بحث حضور این رشته ها و رشته های دیگر پیش کشیده می شود مسئولان کمیته به بهانه پایین نگه داشتن هزینه ها ، با بحث حذف کشتی و چند رشته دیگر از المپیک ، مقابله به مثل می نمایند! 
دوم - در دهه نود و با قدرت گرفتن نهضت جهانی فمینیسم ، انتقادات فراوانی نسبت به مردسالارانه بودن بازی های المپیک متوجه کمیته بین المللی المپیک شد و بعد از روی کار آمدن ژاک روک در سال 2001 ، به بهانه رفع این انتقادات ، بازنگری هایی در شرایط برگزاری مسابقات و مواد و رشته های قابل برگزاری برای بانوان انجام گرفت که برخی قابل قبول می باشند اما در مجموع این بازنگری ها عملاً نگاه جنسیتی و آلوده به ورزشکاران زن را تقویت کرده و پوشش غالباً اجباری این ورزشکاران را در رشته های مختلف در حد زنان فاحشه و هرزه تقلیل برده است و به همین علت عملاً بسیاری از ورزشکاران زن دنیا (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) مجبور شده اند از خیر شرکت در مسابقات المپیک بگذرند زیرا فقط در برخی رشته ها و آن هم با شرایطی بسیار خاص و سنگین ورزشکاران زن اجازه دارند با پوشش مورد نظر خود در میدان حاضر شوند که همان ها هم معمولاً در برابر رقبای کاملاً آزاد و سبک پوش خود شانس پیروزی کمی دارند!  
*** 
و اما برویم سر اصل مطلب! می خواهیم ببینیم ورزشکاران ایرانی در کدام رشته های المپیک شانس حضور دارند و چه مراحلی را برای دریافت جواز حضور در المپیک باید طی کنند؟  
(ترتیب رشته ها براساس ترتیب الفبای انگلیسی می باشد که در سایت ویکیپدیا استفاده شده است!)  

ورزش های آبی (شنا ، شیرجه ، واترپلو و رقص آبی) :   
 شیرجه روهای ایرانی شانسی برای حضور در المپیک ریو ندارند!   
 شنا یک رشته رکوردی است و شناگران در مواد مختلف باید در مسابقات رسمی معتبر رکوردهای درخواست شده توسط کمیته بین المللی المپیک را بدست آورند تا سهمیه حضور در مسابقات را کسب کنند . با این حال معمولاً تعداد شناگرانی که به این رکوردها دست پیدا می کنند محدود است و چون شنا یکی از رشته های پایه و اصلی المپیک محسوب می شود برای رونق بخشی به آن سهمیه های آزادی برای تمامی کشورها در نظر گرفته می شود و کشورها می توانند به انتخاب خودشان از این سهمیه ها استفاده کنند . شناگران ایرانی هم تاکنون موفق به کسب رکوردهای ورودی المپیک نشده اند (و فاصله زیادی هم با این رکوردها دارند!) بنابراین طبق معمول ادوار گذشته احتمالاً ایران از یک سهمیه آزاد برای فرستادن یکی از شناگران جوان و آینده دار به مسابقات استفاده خواهد کرد .   
 در واترپلو ، مسابقات کسب سهمیه المپیک 2016 در قاره آسیا 16 تا 20 دسامبر 2015 در شهر فوشان چین برگزار خواهد شد و تیم نخست سهمیه حضور مستقیم در المپیک را کسب خواهد کرد و تیم دوم به مسابقات انتخابی بین قاره ای راه خواهد یافت . ورزشکاران ایران در این رشته با تمرین و هدایت و برنامه ریزی مناسب توان رقابت و مدعی بودن در سطح آسیا را دارند اما متاسفانه در یکی-دو دهه گذشته این رشته بشدت مورد بی مهری و کم لطفی بوده! اردوهای تیم ملی چند ماه یک بار که هیچ! گاهی چند سال یک بار برگزار می شود و حضور در مسابقات بین المللی سلیقه ای و نامرتب است! با این شرایط تیم ایران همیشه در برابر رقبای آسیایی یک تیم جدی و مدعی بوده و تیم های اول آسیا یعنی چین و قزاقستان ، هیچگاه تیم ایران را دست کم نگرفته اند!   
 در رشته رقص آبی هم که شرکت نمی کنیم! پرسیدن هم ندارد که چرا؟!  
 تیر و کمان :  
 مسابقات تیر و کمان المپیک فقط در مواد ریکرو برگزار می گردد . قبلاً این رویه در بازی های آسیایی هم بود اما در بازی های آسیایی 2014 مواد کامپوند هم برگزار شد که کمانداران کامپوند ایران عملکرد قابل قبولی داشتند و حالا هم خیلی امیدوارند که کامپوند در المپیک 2020 اضافه شود!!! اما در ریکرو ، کار کمانداران ایرانی بگیر-نگیر دارد و جزو متوسط ها در سطح جهان حساب می شوند! آنها چند هفته قبل در مسابقات جهانی دانمارک نسبتاً خوب ظاهر شدند و تا یک قدمی کسب سهمیه المپیک پیش رفتند (در مسابقات جهانی دانمارک اسماعیل عبادی مدال طلای کامپوند انفرادی مردان را کسب کرد!) بنابراین می توان به آنها برای کسب سهمیه المپیک در مسابقات انتخابی و قهرمانی آسیا امیدوار بود فقط باید دعا کرد مثل المپیک 2012 لندن نشود که کمانداران دچار حواشی عجیب و غریبی شده و همان دور اول از مسابقات حذف گشتند!  
 دوومیدانی :  
 دوومیدانی هم یک رشته رکوردی است اما کمیته بین المللی المپیک در اینجا اختیار بیشتری به فدراسیون ها داده و این فدراسیون ها هستند که طی مهلت تعیین شده پیش از برگزاری مسابقات المپیک به مسئولان مسابقات اعلام می کنند که کدام ورزشکارانشان شرایط و رکورد ورودی لازم برای حضور در مسابقات را دارند . هرچند تاکنون چند نفر از دوومیدانی کاران ایران در مسابقات داخلی و بین المللی به رکوردهای ورودی دست یافته اند اما تا زمانی که لیستشان در آن مهلت قانونی به کمیته برگزاری المپیک 2016 ریودوژانریو ارسال نشود رسماً المپیکی نشده اند! البته در موادی که به صورت تیمی برگزار می شود این قاعده مستثناً است و تیم ها باید کسب سهمیه کنند و از آنجا که دونده های ایران در مواد تیمی چندان قوی نیستند نمی توان روی کسب سهمیه آنها حساب باز کرد!  
 بدمینتون :  
 در این رشته هم ورزشکاران ایران با رقبای آسیایی و جهانی شان فاصله زیادی دارند و کسب سهمیه المپیک برایشان دور از انتظار است!  
 بسکتبال :  
 تیم ملی بسکتبال مردان ایران تا چند هفته دیگر در مسابقات قهرمانی آسیا در چین به میدان خواهد رفت . تیم ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه یک با تیم های ژاپن ، مالزی و هند همگروه است که رقبای مهمی محسوب نمی شوند! در عوض تیم چین ، میزبان مسابقات و رقیب اصلی ایران ، در گروه سوم با کره جنوبی ، اردن و سنگاپور همگروه است که گروه بسیار سختی می باشد! و البته گروه چهارم هم با حضور تایوان ، لبنان ، قطر و قزاقستان یک گروه مرگ دیگر است! البته مرگ که نمی شود گفت چون از هر گروه سه تیم به دور بعد راه خواهند یافت بنابراین تیم ایران نمی تواند روی این حساب کند که رقبای اصلی اش در مرحله مقدماتی حذف بشوند! (راستی در گروه دوم هم فیلیپین ، فلسطین ، کویت و هنگ کنگ قرار دارند که برای فیلیپین گروه آسانی محسوب می شود)   
 در مرحله دوم سه تیم برتر گروه های اول و دوم با هم در یک گروه قرار می گیرند و به همین ترتیب سه تیم برتر گروه های سوم و چهارم . اما تیم های برتر گروه های چهار گانه فقط با تیم های غیر همگروهی در مرحله مقدماتی مسابقه می دهند و نتیجه ای که در مرحله مقدماتی در برابر تیم های هم گروهی داشته اند در این مرحله هم محاسبه می شود و در نهایت چهار تیم برتر از هر کدام از این دو گروه به مرحله یک چهارم نهایی راه خواهند یافت!   
 تیم اول این مسابقات جواز حضور در المپیک 2016 را کسب خواهد کرد و تیم های دوم تا چهارم راهی مسابقات انتخابی بین قاره ای خواهند شد . همانطور که اشاره کردم ایران در دوره قبلی مسابقات قهرمانی آسیا (سال 2013) قهرمان شده . در مسابقات 2007 و 2009 هم قهرمان شد و در المپیک 2008 پکن هم حاضر بود . اما در مسابقات قهرمانی آسیا 2011 با غفلت و بدشانسی در یک چهارم نهایی به اردن باخت و المپیک لندن را از دست داد . برای بسیاری از بازیکنان تیم طلایی بسکتبال ایران این شاید آخرین فرصت درخشش و خودی نشان دادن باشد و دیگر به مرز سن بازنشستگی رسیده اند! پس باید حواسشان را جمع کنند که بلیط المپیک ریو را از دست ندهند!  
ادامه دارد ...
+ نوشته شده در  شنبه ۴ مهر۱۳۹۴ساعت 13:3  توسط امین  |